Reklamacje i Zwroty

Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację na zakupiony towar, pod warunkiem, że posiada potwierdzenie zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury. W przypadku paragonu fiskalnego okres reklamacyjny wynosi 24 miesiące, natomiast faktury 12 miesięcy.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Onyx International Sp. z o.o., Polna 125, 87-100 Toruń, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@onyxinternational.pl. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Zaleca się, by w opisie reklamacji Klient podał informacje dotyczące rodzaju, okoliczności i daty wystąpienia wady, sposobu zaspokojenia roszczenia (nieodpłatna naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny produktu o konkretną kwotę, odstąpienie od umowy) oraz danych kontaktowych składającego reklamację, gdyż to znacznie usprawni cały proces.

Klient będący konsumentem posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (Regulamin Sklepu Internetowego punkt 7.2).

Każdy Klient może odstąpić od umowy zakupu nienaruszonego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, bez podawania przyczyny rezygnacji. Warunkiem jest dołączenie do towaru potwierdzenia zakupu w postaci paragonu fiskalnego, bądź faktury.

Odstąpienie od umowy zakupu może zostać złożone pisemnie na adres: Onyx International Sp. z o.o., Polna 125, 87-100 Toruń, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@onyxinternational.pl.