Ustawa o solariach

Jaki jest cel ustawy o solariach?

We wrześniu 2017 roku sejm uchwalił ustawę o solariach, która ma wejść w życie 16 lutego 2018 roku. Wprowadzi ona zakaz udostępniania solarium osobom poniżej 18 roku życia, konieczność informowania o ryzyku korzystania z solarium oraz zakaz promocji solariów. Czym są spowodowane te zmiany? Jakie są cele tej ustawy?

Jaki jest cel ustawy o solariach

Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Głównym celem wprowadzenia ustawy jest ochrona zdrowia przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego (UV) wytwarzanego przez lampy solaryjne. Ograniczenie wiekowe dla klientów korzystających solariów, zakaz reklamy solariów i rzetelne informowanie o szkodliwych skutkach opalania mają zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych następstw opalania, a wraz z tym podwyższyć poziom zdrowia społeczeństwa.

Zakaz korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie

Jednym z najważniejszych punktów ustawy o solariach jest zakaz udostępniania solariów osobom poniżej 18 roku życia. Organizm młodej osoby dopiero się rozwija, więc może mieć niższą odporność na różne czynniki. Z tego powodu nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe może wywołać negatywne konsekwencje zdrowotne, np. schorzenia skóry. Pamiętaj, że jeśli obsługa ma wątpliwości co do pełnoletniości klienta, może poprosić go o dowód tożsamości.

Upowszechnienie wiedzy o negatywnych skutkach korzystania z solariów

Konieczność zamieszczenia w solarium komunikatów o zakazie udostępniania solariów i ich szkodliwości ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa o negatywnych skutkach opalania w solarium. Rzetelne i sprawdzone informacje oznaczają bezpieczeństwo zarówno dla solariów, jak i dla ich klientów.

Aktualnie trwają prace nad wcieleniem ustawy w życie oraz rozporządzeniami o wytycznych do komunikatów do zamieszczenia w solariach: o zakazie korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie oraz ryzyku związanym z opalaniem. Bieżące zmiany w tym zakresie można obserwować na tej stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304757

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.